Kúpeľne Galaxy
 

Riešenie sporu online

Alternatívne riešenie sporu sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR, a len spotrebiteľov (tj. fyzických osôb), nepokrýva spory medzi dvoma podnikateľmi. Radi by sme Vás informovali, že akékoľvek svoje práva a nároky voči nám si môžete uplatňovať aj v rámci alternatívneho online riešeného sporu. Online riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov online (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@kupelne-galaxy.sk

Novinky & Informácie