Kúpeľne Galaxy
 

Termostatické batérie a ich hlavné výhody

Termostatické batérie a ich hlavné výhody Dátum: 21.12.2020

Termostatické batérie sú špecifickým typom armatúr, pri ktorých sa teplota vody nenastavuje manuálne pákou/kohútikom, ale automaticky. V tele batérie je umiestnený termostat, ktorý je pripojený na prívody teplej i studenej vody a upravuje oba prietoky na výslednú teplotu. Technológia termostatu používa súčiastky, ktoré reagujú na zmeny teploty vody svojou rozťažnosťou.

Batéria po spustení do niekoľkých sekúnd automaticky namieša teplotu vody prednastavenú na 38°- 40°. Zamedzí sa tak zbytočnému plytvaniu vody pri nastavovaní.

Užili ste si už nechtiac studenú, či príliš horúcu sprchu, kvôli nestabilnému tlaku v potrubí, keď niekto súčasne pustí vodu v inej miestnosti/na inom podlaží? Obarenie, alebo otužovanie jednoducho vyriešite použitím termostatických batérií. Termostat v tele batérie okamžite reaguje na zmenu tlaku a teploty prívodu vody, upraví prietok a zmieša vodu na požadovanú teplotu.

Každá termostatická batéria má poistku proti obareniu. Prednastavená teplota vody (38° – 40°) sa nikdy nezvýši, pokiaľ si to sami neželáte a neodistíte poistku. Kvalitné termostaty majú tiež chránený prívod horúcej vody na tele batérie, aby nedošlo k popáleniu pri dotyku.

Pozor. Táto batéria je citlivá na technický stav rozvodov vody. Znečistením sa citlivé zariadenie termostatu môže pokaziť. Najmä v starších typoch bytových domov s nadmerným kolísaním tlaku a nečistotách v potrubí. V takomto prípade vám odporúčame dodatočnú montáž špeciálnych filtrov.